Слънчеви очила и светлината


Слънчевите очила ни трябват еднакво както за яркият снежен ден, така и за горещият летен ден.
Светлината е дар от Вселената. Има я навсякъде покрай нас. Ако намалее драстично за дълъг период, може да причини депресия. Ако е твърде ярка може да ни заслепи.
Явление, толкова уникално по своята същност, че древните народи са обожествявали естествените източници на светлина.
Няма митология, която да не приписва божествена великолепност на Слънцето, Луната и звездите.
        В опитите да се разбере напълно светлината, в съвсем отделно направление от божественото митологизиране, още древните гърци и египтяни правят своите научни открития, които позволяват да създадат и усъвършенстват различни оптични прибори.
През следващите векове учените създали раздела Оптика на физиката. Този раздел изучава свойствата и физичната природа на светлината, взаимодействието на светлината с веществото, възникването и получаването на образи в оптичните прибори.
Определението на Физиката за светлината гласи, че светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия, инфрачервения и ултравиолетовия диапазон на електромагнитния спектър. Но кое какво е?
И най-важното за какво са необходими тези знания?

Електромагнитен спектър, вълни и физични закони

       Електромагнитен спектър се нарича диапазонът на всички възможни електромагнитни излъчвания. Той условно се разделя на радиовълни, инфрачервено, видимо, ултравиолетово и гама излъчване. Тези участъци от спектъра се различават не по физическата си природа, а по дължината на вълната и честотата, както и по начина на генерация и регистрация. Видимото, инфрачервеното и ултравиолетовото излъчване образуват оптичната област на спектъра на електромагнитните вълни. Т.е. тук е цялата видима и невидима светлина.
      Понятието „невидима светлина“ означава, че човешкото око не може да я регистрира.
Ултравиолетовата част на електромагнитния спектър обхваща диапазона от дължини на вълната от 400 до 10 nm (нанометра).
Инфрачервената част на електромагнитния спектър е с дължина на вълната (l) 760 nm - 1 mm (милиметра).
Видимата част на електромагнитния спектър притежава дължини на вълната от 400 до760 nm (нанометра).
      Самият раздел Оптика се дели на Физична оптика и Геометрична оптика. Физичната оптика разглежда оптичните явления във връзка с физичната природа на светлината и установява границите на приложимост на геометричната оптика. Геометричната оптика пренебрегва крайната стойност на дължината на вълната. Тя формулира с изцяло геометричен език най-простите оптични явления, включително и получаването на образи в оптичните прибори.
Всеки запознат с Физиката, ще каже, че тази наука държи основите си на многобройните закони за всяко явление. Светлината не прави изключение.
Праволинейното разпространение, независимостта на светлинните снопове, отражението на светлината и разбира се, пречупването ѝ, са явленията, които са описани със специални закони и се изучават прилежно от всеки учащ се по Физика. Като всяка електромагнитна вълна, видимата светлина се характеризира с яркост, дължина на вълната и поляризация.

Светлината и цветовете
    
       Има ли светлина има и цветове. Но всяко око, било то на човек, птица, животно, насекомо или влечуго, възприема по различен начин цветовете.
Благодарение на експериментите с призма на Исак Нютон, е доказана основната цветова теза: бялата светлина може да бъде пречупена в други цветове. А светлината е смесица между различни по дължина вълни. Човешкото око може да различи цветовете на светлинната вълна с дължина от 400 до 700 нанометра. Именно разположените в зениците, фоторецептори различават къси, средни и дълги светлинни вълни като предават тази информация до мозъка. Така късите вълни светлина се виждат като сини, средните изглеждат зелени, а дългите светлинни вълни са червени. Циан, Жълто и Магента са най-първичните цветове, а комбинациите от тях съставят всички останали цветове. Така например белият цвят е съчетание на равно количество от трите първични цветове. Когато не достигат електромагнитните вълни до окото, то възприема наблюдавания обект като черен. По този начин се осъществява цветовото възприятие.
      Цветът на даден предмет зависи, както от свойствата на самия предмет и заобикалящата го среда, така и от възприемащия го. Неговият цвят се определя според това, кои вълни се поглъщат и кои напускат неговата повърхност. Цветът зависи силно от ъглите на наблюдение, на осветлението и неговият спектър, както и от отразяващите свойства на самата повърхност. Някои предмети не просто отразяват, но и пропускат/излъчват светлина, което също оказва влияние върху наблюдавания им цвят. Цветовото възприемане от страна на наблюдателя зависи не само от спектъра на светлината, напускаща повърхността на предмета, но също и от множество елементи на контекста, поради което в някои случаи възниква усещане за различен цвят, който не е еднакъв с реалният цвят на предмета.
Установено е, че човешкото око може да различи 10 милиона цветове. Всъщност правилната дума е нюанси. Всеки цвят има различни, по-тъмни и по-светли нюанси, които се базират на различни подтонове (цветови основи). Стилистите делят цветовете на студени и топли именно според подтона им.
     Оптиката се изучава в много сродни дисциплини, като фотография и медицина (особено офталмология и оптометрия), включително астрономия и различни инженерни области. Нейното практическо приложение се намира в различни технологии и при направата на предмети от ежедневието, включително огледала, лещи, телескопи, микроскопи, лазери и оптични влакна.
Щом си стигнал до тук, то вече със сигурност си обогатил знанията си за една толкова любопитна тема като светлината и цветовете. Сега, когато гледаш света през слънчеви очила, ще знаеш, че всичко е далеч по-сложно отколкото изглежда.

     Благодарение на очите ти, ти възприемаш света в цялата му прелест. Затова се погрижи за своите очи, като им осигуриш най-добрата защита – със маркови слънчеви очила KYLYAN.

Разгледайте предлаганите от нас Дамски слънчеви очила!